Afstudeeronderzoek

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden van woningcorporaties om bij te dragen aan de aanpak van woonoverlast door een huurder die zijn of haar buren discrimineert. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Artikel 1 Overijssel. De scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding HBO-Rechten aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Juridisch voorlichten

Uit de antwoorden van woningcorporaties bleek dat ze grote moeite hebben met het (h)erkennen van woonoverlast door discriminatie. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan expertise ten aanzien van discriminatie en manieren om hiermee om te gaan.
Hierom heb ik een brochure gemaakt. Deze brochure kan worden ingezet door Artikel 1 Overijssel om woningcorporaties te wijzen om hun juridische mogelijkheden. Hiervoor moest ik de kennis die ik in een veertig pagina’s tellend rapport heb gestopt omvormen tot een kleine handzame brochure. Het was een enorme uitdaging om dit te doen, aangezien er veel informatie weggelaten moest worden en in krachtige illustraties en bewoordingen duidelijk moest worden gemaakt wat ik heb onderzocht.

Conclusie

Op basis van mijn onderzoek wordt aanbevolen te werken aan de expertise en bewustwording van woonoverlast door discriminatie. Woningcorporaties hebben daarnaast verschillende mogelijkheden om woonoverlast door discriminatie te voorkomen en te bestrijden, die vaak niet worden gebruikt. Ter preventie van woonoverlast door discriminatie kan een woningcorporatie specifiek in de algemene voorwaarden discriminatie benoemen en ook werken aan bewustwording onder huurders door een lijst met rechten en plichten te verstrekken.

Woningcorporaties kunnen waarschuwingen geven en buurtbemiddeling inzetten. Wanneer dit niet werkt kan worden overgegaan op de vrijwillige gedragsaanwijzing, een vorm van gebod of verbod voor een huurder waar hij of zij zich aan dient te houden. Het is een middel dat zich tussen bemiddeling en ontbinding bevindt. Wanneer buurtbemiddeling ook niet werkt, kan de kantonrechter worden verzocht primair uithuiszetting en subsidiair een verplichte gedragsaanwijzing op te leggen.